Akidah

AKIDAH  1. Pegangan dan Akidah Islam Akidah ialah pegangan hati seseorang. Akidah ugama i…